Psykoterapi

Det er mange grunner til at folk oppsøker behandling. Psykoterapi hjelper mange forutsatt at det terapeutiske opplegget er individuelt tilpasset.

Forskning har vist at 60 prosent av virkningen i psykoterapi handler om kvaliteten på relasjonen mellom behandler og pasient, 32 prosent handler om tro på prosjektet og 8 prosent handler om metode (Scott Miller, 1999). Avgjørende er at psykoterapien er tilpasset deg og din individuelle personlighetsstruktur. Valg av metode og planlegging er da forankret i deg, noe den må være for å virke.

 

Gjennom et klinisk intervju, kartleggingsskjemaer og diagnostiske tester vil vi få et bilde av deg og din personlighetsstruktur. Psykoterapien vil bruke dette som utganspunkt for det terapeutiske opplegget. Poenget som nevnt ovenfor er at god psykoterapi er tilpasset den det gjelder og at virkningen i stor grad vil være avhengig av dette.

 

 

Å finne en terapeut som er riktig for deg                                                      

Å finne en terapeut som du kan stole på, som kan forstå deg og som ikke blir borte, kan være en utfordring. Enkelte har hatt smerefulle erfaringer med psykiatrien. Hjelpen du trenger fins, om du ikke har funnet den til nå, betyr ikke det at det er din skyld, du er nødvendigvis ikke problemet. Gi derfor ikke opp, til det er du og de du er glad i for viktig.

psykolog, terapi, kognitiv terapi, psykolog oslo, psykolog i oslo, psykologer oslo, psykologer i oslo, oslo psykolog,  psykoterapi, angst behandling, psykologisk, kognitiv terapeut, psykoterapeut, depresjon behandling, sosial fobi, terapi oslo, psykologisk, depresjon, angst, utbrenthet, stress, psykiske problemer