Behandlingsfilosofi


Filmen Gjøkeredet (1975) satt i gang et voldsomt engasjement og samfunnsdebatt rundt psykiatriens behandling av pasienter og den medisinske tilnærming til menneskesinnet.

Klassifikatoriske diagnosesystemer som DSM 5 og ICD 10 er opptatt av likheter og fellestrekk som kan være nyttig, men det individulle tones da ned. Man beveger seg da fra individnivå med fokus på det enkelte mennesket, til et gruppenivå med gruppetenkning som resultat. At mange ikke føler seg sett og hørt innenfor et slikt diagnostisk system er naturlig. At menneskekroppen lar seg forstå ut i fra generelle empiriske lovmessigheter betyr ikke nødvendivis at det samme gjelder for menneskesinnet.

 

I denne sammenheng er det positivt at kategoriene for personlighetsforstyrrelser (PF) er fjernet i ICD-11 som er forespeilet i 2017. Klinikere som jobber med PF hadde håpet dette skulle implementeres med DSM-5, da dette imidlertid uteble er det godt at ICD-11 tar ansvar for hva forskning har ment om dette spørsmålet i en årrekke.

 

Et supplement til den medisinsk psykiatriske tenkemåten, er et behandlingsopplegg som fokuserer mer på det enkelte menneske der en individuell personlighetsbeskrivelse er den diagnostiske metoden som definerer behandling, prognose og årsaksforklaring. 

 

 

 

.