Om oss

Bendik Gjevjon er autorisert klinisk psykolog utdannet ved Universitetet i Oslo og daglig/faglig leder av Psykologkonsultasjon. Han har flere års erfaring fra Spesialisthelsetjenesten innen psykiatri og rus. Videre har han jobbet mye med fysisk aktivitet og trening som behandlingsmetode i Spesialisthelsetjenesten. Han har jobbet i psykologstilling, miljøarbeiderstilling og i lederstilling i helsevesenet.

 

Svein Kristiansen er autorisert barnevernspedagog utdannet ved Høyskolen i Oslo. Han har videre tverrfaglig utdannelse i psykisk helsearbeid med 20 års erfaring fra psykiatrien. Han har jobbet som faglig leder/fagutvikler på psykoseenheten på Oslo Universitetssykehus, avdelingsleder for Ungdomspsykiatrisk Akuttenhet på Ullevål Sykehus, prosjektleder på Aker Sykehus, kordinator på NAV integrering og har lang erfaring med miljøarbeid/terapeut og familieterapi. Han har fullført sertfisering i skjematerapi som er en metode klinikere i økende grad bruker pga. gode resultater. Vil du vite mer om skjematerapi kan du lese om det på linken nedenfor:

http://utdanning.kognitiv.no/hva_er_skjematerapi_/cms/171

 

Janne Bernstein er både gestalt- og kognitiv terapeut. Hun har erfaring fra arbeid med mennesker både som lærer, gruppeveileder, veileder, foredragsholder, miljøterapeut og prosjektansvarlig. Hun tilbyr eksterne terapitjenester: for tiden er hun en del av et helseteam i Tangen Helseklinikk som er engasjert av HERO og NAV Oslo for oppfølging av deltakere som skal ut i jobb. 

Hun har universitetsgrad med fagene psykologi, spesialpedagogikk, sosiologi og sosialantropologi fra Universtetet i Oslo, samt sykepleiefag fra Høgskolen i Oslo. Janne har en fireårig gestaltterapiutdanning ved Norsk Gestaltinstitutt, tatt etterutdanningskurs Mestringskatten for ungdom (14-17 år) og Psykologisk Førstehjelp og videreutdannet seg i kognitiv terapi ved Norsk Forening for Kognitiv Terapi.

Ønsker du time hos Janne Bernstein, kan hun kontaktes direkte på tlf: 47359557 og e-post: bernsteinterapi@gmail.com