Om oss

Bendik Gjevjon er autorisert klinisk psykolog utdannet ved Universitetet i Oslo og daglig/faglig leder av Psykologkonsultasjon. Han har flere års erfaring fra Spesialisthelsetjenesten innen psykiatri og rus. Videre har han jobbet mye med fysisk aktivitet og trening som behandlingsmetode i Spesialisthelsetjenesten. Han har jobbet i psykologstilling, miljøarbeiderstilling og i lederstilling i helsevesenet.