Affektive lidelser

Affektive lidelser omfatter lidelser der den fundamentale forstyrrelsen er en endring i affekt eller stemningsleie til depresjon (med eller uten ledsagende angst) eller heving av stemningsleiet. Stemningsforandringen ledsages vanligvis av en forandring i det generelle aktivitetsnivået. De fleste andre symptomene er enten sekundære eller kan lett forstås i sammenheng med endringen i stemningsleie og aktivitet. De fleste av disse lidelsene har tibakevendende tendens, og enkeltepisodene blir ofte utløst av belastende livshendelser eller situasjoner.