Cannabis og syntetiske cannabinoider

Rus og forgitninger

Cannabis inntas oftest ved røyking, men cannabisholdige kaker og andre matformer er ikke uvanlig. Rusen er ofte preget av en viss fjernhet, ev. sammen med oppstemthet. Akutt rus krever ingen behandling om det ikke er inntatt større mengder i peroral form. Noen kan imidlertid få akutte angstanfall som kan gi indikasjon for skjerming, ev. angstdempende medikasjon. 

Syntetiske cannabinoider er legemidler og andre syntetiske stoffer som binder seg til cannabisreseptoren og virker gjennom den. Det er flere varianter, men felles for alle er at de er potente og lette å smugle. De selges som «Spice». Syntetiske cannabinoider har kortere virketid, noe som kan gjøre dem attraktive. Ut over dette vil virkninger, abstinenser og bivirkninger være lik som for andre cannabisprodukter.

 
Legemiddelomtaler og preparater, se

Abstinensreaksjoner

Abstinensreaksjonene er udramatiske og var lenge omstridt. Etter omfattende cannabisbruk er det nå vist at uro, rastløshet, irritabilitet og ev. vegetative forstyrrelser er vanlig. Dette krever ingen behandling.

Avhengighet og tilbakefall

Omtrent 1/10 av brukerne utvikler daglig bruk med preg av avhengighet. Det er vanlig med redusert mestring av psykososiale utfordringer, utvikling av likegyldighet og sosialt forfall. Forekomsten av schizofreni er forhøyet.

 

Legemiddelbehandling har liten eller ingen plass. Det viktigste er ulike former for psykososial rådgivning og behandling.