Praktisk info

Ved henvendelse til Psykologkonsultasjon opplyses alle om å lese gjennom denne siden å gi beskjed om det er noe der de ikke samtykker til. 

 

Elektronisk samhandling

Bruk av elektronisk samhandling har betydelig nytteverdi for tilgjengelighet, effektivitet og kommunikasjon gjennom raskt å kunne svare på spørsmål, forenkle ut og innlevering av hjemmoppgaver og gjennom bruk av selvutfyllingsskjemaer i forbindelse kartleggings-, undersøkelses- og utredningsarbeid. Dersom du ikke samtykker til elektronisk samhandling i forhold til dette, må du sende oss en e-post på dette så nødvendig korrespondanse mellom Psykologkonsultasjon og deg sendes per post og ikke per e-post.

 

Forpliktelse til terapiprosessen                                                           

Velger du behandling hos oss er det viktig at du forstår at det er et stykke arbeid som venter på deg. Fra første time vil det være en klar plan med behandlingen. Du vil få skjemaer du skal fylle ut, tekster du skal lese, hjemmeoppgaver du skal jobbe med, øvelser du skal trene på og praktiske utfordringer som skal utføres mellom timene. Progresjonen i behandlingen forutsetter at du forplikter deg til psykoterapiprosessen og setter av tid til dette.Vi har en integrativ holdning til terapi som blant annet betyr at man når det trengs må endre livsstil i terapiprosessen for å lykkes.     

 

Ryddighet                                                                                                         

Ryddighet mht. oppmøte, timeavtaler og betaling er en forutsetning for å gå i psykoterapi. Må du avlyse en time vil du måtte vente til uken etter for ny time. Vær derfor påpasselig med å finne tidspunkter som passer når du avtaler timer.      

 

Betaling

Efaktura med 10 dagers betalingsfrist blir sendt på e-post i etterkant av hver time. Betaling skjer over nettbank. Når du betaler må du skrive inn fakturanummeret i feltet på nettbanken der det står: Melding. Utredninger/undersøkelser betales forskuddsvis, dvs. bestillingen bekreftes når utredningens/undersøkelsens kostnad er registrert innbetalt på konto.

 

Profesjonell relasjon

På samme måte som relasjonen mellom terapeut og klient preges av profesjonalitet i terapirommet, gjelder dette også utenfor terapirommet. Skulle det oppstå en situasjon der terapeut og klient tilfeldigvis ”går på hverandre” utenom terapien, ligger initiativet til å hilse alltid hos klienten. Hilser klienten, hilser terapeuten tilbake, hilser ikke klienten respekterer terapeuten det. Man stopper aldri opp for å prate, det gjør man kun i terapirommet. Dette kan virke kunstig for mange, men er en del av rammene psykoterpi har for å sikre profesjonalitet.

 

Avbestilling                                                                                                     

Avbestilling av time må skje senest 24 timer før timen finner sted, hvis ikke vil man faktureres for timen.

 

Mobil                                                                                                             

Mobiltelefoner skal være slått av eller satt på lydløs før du går inn i terapirommet

 

Ferieavvikling

Psykologkonsultasjon opererer ikke med faste datoer for ferieavvikling utover ca.1 uke på høsten, ca 14 dager i forbindelse med julen, ca 1 uke i forbindelse med vinterferien og påske samt 4-5 uker sommerferie. I tillegg kommer røde dager.                       

 

Akuttsituasjoner 

Psykologkonsultasjon er en privatklinikk og har ikke akkuttberedskap. For alle som befinner seg i et pågåënde behandlingsforløp hos oss, er det derfor viktig å forstå at i situasjoner med akutt behov for helse-/ krisehjelp, skal henvendelsen rettes til de delene av helsevesenet som har beredskap og kompetanse på dette som Legevakten i Oslo: https://www.oslo.kommune.no/dognapne-vakttjenester/legevakt/legevakt-storgata/. Ulike deler av helsevesenet har forskjellige oppgaver, dette er viktig å forstå i situasjoer med fare for liv og helse.   

 

Kurs, seminar og spesialisering

Som andre yrkesgrupper har behandlere behov for videreutdannelse gjennom å delta på kurs, seminarer og spesialiseringer. Forskyvninger eller avlysninger av inngåtte timeavtaler, samt at det i forbindelse med dette vil kunne gå 14 dager mellom hver gang man møtes vil derfor kunne skje. Som behandler kan man planlegge og organisere mye, men ikke alt.

 

Sykdom

Behandlere blir også syke og har også barn som blir det. Avlysning og forskyvning av avtalte timer i forbindelse med dette vil derfor forekomme.

 

Forsinkelser 

Som behandlingsansvarlig er man lovpålagt å gi forsvarlig helsehjelp. Iblant betyr dette at man som behandler må gi klienten ekstra tid. Ekstra tid vil normalt være innenfor det akademiske kvarter, men når situasjonen krever det har det skjedd at oppstart av avtalt time har blitt opp til 30 munutter forsinket.

 

Helserettslig myndighetsalder

Helserettslige myndighetsalder er 16 år, man får da myndighet til å avgi samtykke og til å medvirke på andre måter i behandlingen. Den helserettslige myndighetsalderen gjelder også for behandling av informasjon. Som foreldre til en ungdom som har nådd helserettslig myndighetsalder er det viktig å forstå hva dette i praksis betyr.

 

Beliggenhet

Kontoret ligger ved Oslo Tinghus. Står du med ryggen mot inngangen til Oslo Tinghus, ligger kontoret ca. 50 meter mot høyre med inngang ved enden på Adele klesbutikkdet står Psykologkonsultasjon på navneskiltet ved portinngangen. Gå inn porten, ta første dør til venstre og ring på callingen der det står Psykologkonsultasjon. Behandlingskontoret ligger i 1-etasje helt innerst i lokale. Er døren oppe betyr det at du kan gå inn og at timen kan starte. Er døren lukket venter du i gangen der det står stoler. Når timen kan begynne vil du få beskjed om å komme inn.

 

Prosedyre for utfylling av pdf-skjemaer

Har du Adobe Acrobat 9 Pro eller senere versjoner gjør følgende:

 

1. Trykk på: File

2. Trykk på: Open

3. Finn pdf-filen dvs. skjemaet jeg har sendt deg og trykk på den

4. Trykk på: Tools

5. Trykk på: Enable Typewriter Tool in Adobe Reader

 

Når du har fylt ut skjemaet gjør du følgende:

1.Trykk på: Advanced

2. Trykk på: Securety

3:Trykk på: Ecrypt with password

4. Trykk på: Require password to open document

5. Skriv inn passordet du har avtalt med meg

6: Trykk: OK

7: Skriv inn passordet vi har avtalt en gang til.

8. Trykk: OK hvis det dukker opp

9. Trykk: File

10. Trykk: Save as

11. Finn et sted på maskinen du vil lagre pdf-filen

12. Trykk: Save

13. Mail filen til meg