Behandling av ungdom

Når ungdom sliter psykisk eller viser problemadferd over tid, trenger de hjelp. Det er smertefult å se sitt eget barn ha det vondt. Følelsen av å sitte sjakk matt og føle seg utspilt gjennom ikke å slippe inn eller å ha mistet kontroll ovenfor sitt eget barn, sliter på alle i en familie. Behandling av ungdom hos oss er satt til minimum en gang i uken. Psykolog og barnevernspedagog jobber i team ved behov. Å ha en voksenperson som forstår, man kan stole på, som ikke blir borte og som setter grenser, er god sikring for alle som befinner seg i ungdomsfasen. 

 

Helserettslig myndighetsalder er 16 år, man får da myndighet til å avgi samtykke og til å medvirke på andre måter i behandlingen. Den helserettslige myndighetsalderen gjelder også for behandling av informasjon.

 

                                                                      Ungdomsfasen

 

  • Ungdomstiden er en peak for psykiske vansker.
  • 15 til 20 prosent av ungdom har psykiske plager. Andel barn og unge som har plager som går utover funksjonsnivå er høyest i 16 årsalderen.
  • Ungdomstiden er en viktig utviklingsperiode; mentaliseringsevne, evne til å planlegge, problemløsningsevne.
  • Ungdom utvikles i takt med alder og erfaringer; forskjell på ungdom på 13 og 19, men også forskjell på ungdom på samme alder.
  • Ungdom ferdigutvikles ikke i ungdomsalderen, men ungdomstiden utgjør et viktig grunnlag for voksenlivet.
  • Ungdommer møter økte krav og forventninger i denne perioden, men har svært ulikt utganspunkt for å håndtere utfordringene.
  • Økt evne til å tolke og tenke rundt hendelser og situasjoner.
  • Utprøvningsfase 

 

 

 

 

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.